BLACK WEEK trwa! Mamy SUPER obniżki cen. Zobacz » notebooki, desktopy, serwery

Napisz do nas!
[email protected]pon-pt od 09:00 do 17:00

Pokazuję 1 do 15 z 86

Ilość na stronie:

Dostępność

Sortuj według:

Vtech Książeczka Bajeczka

Brak w magazynie

108,99 PLN

Książeczka Bajeczka to najlepsza pierwsza lektura dla Twojego dziecka. Na stronach zaprojektowanych specjalnie dla dzieci, Twój maluszek może odkrywać świat i pobudzić wyobraźnię. Kolorowe obrazki, podświetlane zwierzątka, ruchome elementy do przesuw...

Vtech Migocząca Hula-Kula

W magazynie 14 szt.

119,99 PLN

Migocząca Hula-Kula to interaktywna zabawka dla dzieci, która świetnie stymuluje i zachęca do rozwoju. Zabawka zachwyci Twojego malucha i przygotuje go do stawiania pierwszych kroków.Radość z odkrywaniaEdukacyjna zabawka Migocząca Hula-Kula, świetnie...

Vtech Smartfonik ABC

Brak w magazynie

90,99 PLN

Zabawka zwiera aż 8 różnych gier edukacyjnych, uczy alfabetu, cyfr oraz podstaw liczenia, a także wzbogaca słownictwo.Smartfonik posiada duży ekran, na którym wyświetlane są wesołe animacje. Zabawka uczy redagowania krótki wiadomości tekstowych.Cechy...

Vtech Edukacyjna Hula Kula

W magazynie 1 szt.

108,99 PLN

Edukacyjna Hula Kula jest stworzona z myślą o dzieciach, które zaczynają stawiać pierwsze kroki i badać otaczający je świat. Naciskając przycisk Edukacyjnej Huli Kuli, można usłyszeć różne melodie i piosenki, a także poznać podstawowe kształty i kolo...

Vtech Tablet Przedszkolaka

Brak w magazynie

138,99 PLN

Tablet Przedszkolaka marki VTech w łatwy i przyjazny sposób wspomaga naukę pisania. Dzięki specjalnie przygotowanym modułom zabawy, dziecko nauczy się pisać małe i duże litery oraz cyfry. Moduł kreatywnej zabawy pozwala na stworzenie własnych rysunkó...

Vtech Edukacyjny MultiPad

Brak w magazynie

95,99 PLN

Edu­ka­cyj­ny Mul­ti­Pad za­wie­ra 8 róż­nych gier edu­ka­cyj­nych, uczy al­fa­be­tu, cyfr oraz pod­staw li­cze­nia, a tak­że wzbo­ga­ca słownictwo.Za­baw­ka po­sia­da du­ży ekran, na któ­rym wy­świe­tla­ne są we­so­łe ani­ma­cje. Funk­cjo­nu­je w op...

Vtech Jeździk małego cyklisty

Brak w magazynie

246,99 PLN

Jeździk Małego Cyklisty to za­baw­ka 2w1 prze­zna­czo­na dla dzie­ci od 12 do 36 mie­sią­ca ży­cia. Dla młodszego dziecka przybiera kształt trzykołowego rowerka, a gdy dziecko radzi sobie już bardzo dobrze, można go zmienić w rowerek - jeździk, który...

Vtech Kierownica Małego Rajdowca

Brak w magazynie

119,99 PLN

“Bądź gotowy dziś do drogi!”Kierownica, umożliwiająca odgrywanie ról, zapoznaje dziecko z nazwami pojazdów, zwierząt, kolorów i liczb. Dzięki ciekawym zwrotom i realistycznym dźwiękom samochodu przyciąga uwagę dziecka. Ponadto rozwija wyobraźnię dzie...

Vtech Chodzik-Pchacz Gawędziarz

W magazynie 29 szt.

321,99 PLN

Tuż przy nóż­ce, nóż­ka sta­je. Dziś we­so­ło świat po­zna­ję!Pchacz Gawędziarz łą­czy funk­cję pcha­cza i pa­ne­lu edu­ka­cyj­ne­go w jed­nej za­baw­ce. Trwa­łe wy­ko­na­nie za­pew­nia dziec­ku wspar­cie przy na­uce sta­wia­nia pierw­szych kro­ków. ...

Vtech Wywrotka Małego Budowniczego

Brak w magazynie

119,99 PLN

Jadę w daleką drogę wożę ładunki tam i tu!Licz i baw się z Wywrotką Małego Budowniczego. Wrzuć kolorową kulkę do specjalnego otworu na wywrotce, aby usłyszeć nazwy cyfr oraz naciśnij duże kolorowe przyciski, aby poznać kolory i nazwy narzędzi. Rozład...

Vtech Roztańczone Biedroneczki

W magazynie 10 szt.

162,99 PLN

Roztańczone Biedroneczki to zabawka, która zapozna dziecko z pierwszymi cyframi, nazwami kształtów i przedmiotów.Zamocowany przy zabawce sznurek do ciągnięcia pozwoli zabrać biedroneczki wszędzie tam, gdzie ma ochotę powędrować mały obierzyświat. M...

Vtech Literkowy Hipopotam

Brak w magazynie

97,99 PLN

Literkowy Hipopotam marki Vtech dostarcza 6 edukacyjnych zabaw, którym towarzyszy zabawny hipopotam i słodki ptaszek. Naciśnij pyszczek hipopotama, aby usłyszeć zagadki lub pociągnij dźwignię w kształcie ptaszka, aby zakręcić kołem i rozpocząć nau...

Vtech Stolik edukacyjny

Brak w magazynie

239,99 PLN

- Stoliczek Edukacyjny ofe­ru­je aż 6 sta­cji do za­ba­wy- 2 spo­so­by za­ba­wy: na sie­dzą­co i na sto­ją­co- Uczy cyfr, li­ter, kształ­tów, ko­lo­rów- Przy­ci­ski pia­nin­ka uczą gamy mu­zycz­nej i ko­lo­rów- Prze­su­wa­nie du­żych ko­lo­ro­wych ku...

Vtech Moje Pierwsze rymowanki

Brak w magazynie

81,99 PLN

- Fa­scy­nu­ją­ca ksią­żecz­ka z wier­szy­ka­mi dla dzie­ci- Ksią­żecz­ka po­sia­da ko­lo­ro­we ob­raz­ki, pod­świe­tla­ne przy­ci­ski i wspa­nia­łe pio­sen­ki- Ma­lu­szek może sam prze­wra­cać stro­ny i słu­chać swo­ich ulu­bio­nych pio­se­nek- Pod­...

Vtech Literkowy Krokodyl

Brak w magazynie

152,99 PLN

Aligator Edukator uczy nazw liter i ich dźwięków- Posiada 5 wariantów zabawy, które można zmieniać poprzez obracanie świecącego ogonka.- Uczy przedmiotów, nazw zwierząt oraz ich odgłosów.- Podczas ciągnięcia Aligator wydaje odgłosy chrupania oraz por...

Pokazuję 1 do 15 z 86 (6 stron)