Twoi Eksperci IT, elektro & smart

0

Twoi Eksperci IT, Elektro i Smart

Zakupy na 0% VAT dla edukacji

Zgodnie z artykułem 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U Nr. 54 z 2004r.) szkoły oraz inne placówki oświatowe, mają prawo do zakupu sprzętu komputerowego ze stawką VAT 0%.

Kto może skorzystać?

  • PLACÓWKI OŚWIATOWE (SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, SZKOŁY WYŻSZE)
  • PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
  • ORGANIZACJE HUMANITARNE, CHARYTATYWNE LUB EDUKACYJNE W CELU DALSZEGO NIEODPŁATNEGO PRZEKAZYWANIA PLACÓWKOM OŚWIATOWYM

Jaki sprzęt można zakupić z zastosowaniem stawki VAT 0%?

  • JEDNOSTKI CENTRALNE KOMPUTERÓW, SERWERY, MONITORY, ZESTAWY KOMPUTERÓW STACJONARNYCH
  • DRUKARKI, SKANERY
  • URZĄDZENIA KOMPUTEROWE DO PISM BRAILLE'A (DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH)
  • URZĄDZENIA DO TRANSMISJI DANYCH CYFROWYCH (W TYM KONCENTRATORY I SWITCH SIECIOWE, ROUTERY I MODEMY).

Aby zamówić produkty z zastosowaniem VAT 0% dla placówek oświatowych i edukajnych:

  1. Pobierz, wypełnij i opieczętuj/podpisz nasz formularz zamówienia VAT 0%
  2. Prześlij wypełniony formularz na adres e-mail: [email protected]
  3. Nasz opiekun handlowy skontaktuje się i przedstawi kolejne kroki realizacji zamówienia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Twój Koszyk